Forex Sözlüğü

  1. Good Till Cancelled (GTC) (İptal Edilene Kadar Geçerli Emir)

    Bir dövizi sabit bir fiyata satın alma ya da satmaya yönelik ve yerine getirilinceye ya da iptal edilinceye kadar geçerli emirdir.

  2. Gün İçi Geçerli Emir

    Emir, akşam 24:00’e kadar geçerlidir.

  3. Günlük İşlem

    Aynı gün içerisinde açılıp kapatılan işlemler için kullanılmaktadır.