Fiyat Sağlayıcı Kuruluşlar

Tek fiyat sağlayıcımız Gland/İsviçre'de yerleşik Swissquote Bank SA olup kurumumuzun bu banka ile herhangi bir pay sahipliği ilişkisi yoktur.