Forex Sözlüğü

  1. Ekonomik Gösterge

    Mevcut ekonomik büyüme ya da stabiliteyi gösteren, devlet tarafından yapılan bir istatistiktir. En sık kullanılan göstergeler, işsizlik oranı, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), enflasyon, perakende satışları vb.

  2. Enflasyon

    Fiyatlar genel seviyesindeki değişimdir. Toptan eşya fiyat endeksleri, tüketici fiyat endeksleri, üretici fiyat endeksleri ve özel kapsamlı TÜFE göstergeleri gibi çeşitli endeksler aracılığı ile ölçülmektedir.

  3. Euro

    Avrupa Para Birliği’nin para birimidir.