Duyurular


Duyuru Arşivi 1. 21/01 12:18 - ABD Martin Luther KingTatili Nedeniyle Değişen İşlem Saatleri Hakkında

  Değerli Yatırımcılarımız;

  21 Ocak Pazartesi günü ABD "Martin Luther King Günü" tatili olması nedeniyle altın,gümüşve LCOUSD paritelerinden erken kapanış olacaktır. Detaylar aşağıdaki gibidir:

  Enstrümanlar 21 Ocak Pazartesi 22 Ocak Salı
  Emtialar (XAUUSD,XAGUSD,LCOUSD) Erken Kapanış (20:45) Normal Açılış ve Kapanış
  Döviz Pariteleri Normal Açılış ve Kapanış Normal Açılış ve Kapanış

  İşlemlerinizde ilgili durumu göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

  Saygılarımızla.

 2. 08/06 09:49 - İngiltere Genel Seçimleri'nin Piyasaya Etkisi Hakkında

  Değerli Yatırımcılarımız,

  08/06/2017 Perşembe günü İngiltere’de gerçekleşecek Genel Seçim'den dolayı öncelikle GBP ve EUR bazlı pariteler olmak üzere diğer paritelerde volatilitenin artmasına bağlı olarak alım-satım fiyat aralıklarının açılması, derinliğin kaybolması ve / veya  hızlı fiyat hareketlerinden dolayı ekranda görünen fiyatlara bağlı likiditenin emirlerinizin çok farklı fiyat seviyelerinden gerçekleşmesine neden olması vb. durumlar yaşanabilir.

  Bu durumdan en az etkilenmeniz için bekleyen ve açık emirlerinizi gözden geçirmeniz, taşıdığınız pozisyon büyüklüğünüzü azaltmanız ve /veya teminat miktarınızı artırmanız gerektiğini önemle hatırlatırız.

  Konu ile ilgili 0 216 687 77 40-42 numaralı destek hatlarımızdan tarafımıza ulaşabilirsiniz.

  Saygılarımızla.

 3. 12/04 17:29 - Paskalya Tatili Nedeniyle Değişen İşlem Saatleri Hakkında

  Değerli Yatırımcılarımız;

  14 Nisan Cuma günü  ve 17 Nisan Pazartesi günleri yurtdışında Paskalya Tatili olması nedeniyle Altın ve gümüş paritelerinde işlem saatlerinde değişiklik olup detaylar  aşağıdaki gibidir:

   

  Enstrümanlar 14 Nisan Cuma 17 Nisan Pazartesi
  Döviz Pariteleri Normal Açılış ve Kapanış Normal Açılış ve Kapanış
  Emtialar(XAUUSD ve XAGUSD) Tüm Gün Kapalı Normal Açılış ve Kapanış

  İşlemlerinizde ilgili durumu göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

  Saygılarımızla

 4. 10/03 16:28 - FX İşlem Saatleri Değişikliği Hakkında

  Değerli Yatırımcılarımız;

  12 Mart Pazar günü ABD'de yaz saati uygulamasına geçilmesi nedeniyle piyasa açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik olacaktır.

  13 Mart Pazartesi gününden itibaren, piyasa açılış ve kapanış saatleri 1'er saat geri alınacak ve gün sonu piyasa kapanışı 00:00’da gerçekleşecektir.

  Yeni durumu gösterir tablo aşağıdadır. 

  Varlıklar Açılış Kapanış
  Pariteler 00:00 00:00
  Altın ve Gümüş 01:00 00:00

  İşlem saati değişikliği nedeniyle swap tutarları 00:00'da kesilecektir.

  İşlemlerinizde ilgili durumu göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

  Saygılarımızla

 5. 08/03 10:19 - SPK Tebliği'nde Belirtilen Geçiş Süreciyle İlgili Önemli Bilgilendirme

  Değerli Yatırımcılarımız,

   

  SPK’nun 10.02.2017 tarihinde yayımladığı III-37.1.b sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” gereğince ;  tebliğ yayım tarihinden önceki  kaldıraç oranı ile pozisyon taşıyan müşterilerimizin açık pozisyonlarına uygulanan kaldıraç oranının en geç 45 gün içerisinde 1:10 kaldıraç oranına uyumlu hale getirecek  oranda pozisyon kapatması (Hedge Pozisyonlar dahil) ve/veya teminat yatırması  gerekmektedir. Bu süre içinde belirtilen seviyeye indirilmeyen açık pozisyonlar , Tebliğ ’de belirtildiği üzere kurumumuz tarafından 27 Mart günü saat 17:00 de kapatılacaktır.

   

  45 günlük geçiş süreci sonunda yatırımcılarımız için kurumumuz tarafından 27.03.2017 saat 17:00 den itibaren aşağıdaki şekilde bir süreç izlenecektir:

   

  1)      Tebliğ yayım tarihinden önce açık pozisyonları bulunan; ilgili tarihe kadar mevcut açık pozisyonu taşıyacak tutarda teminat yatırmayan ve/veya tebliğde belirtilen orana uygun olarak pozisyonunu kapatmamış olan yatırımcıların, kaldıraç oranı 1:10 seviyesine çekilecek ve anlık açık pozisyonların teminat ile uyumlu hale gelmesi sistematik olarak sağlanacaktır. Pozisyonun, teminat ile uyumlu hale getirilmesinde sistemimizde kayıtlı ve tarafınızca seçilmiş  pozisyon kapama tercihiniz dikkate alınacaktır. (en kârlıdan başlayarak gibi…)

   

  2)      Koruma amaçlı taşınan pozisyonlarda (hedge) da, 1:10 kuralı geçerli olacak ve pozisyonun büyük olan tarafına göre 1:10 çarpanı çerçevesinde  kapama yapılacaktır. Koruma pozisyonunun diğer yönü, aynı oranda (oransal olarak) küçültülecektir.

   

  3)      Tüm işlemlerin mevzuata uygun şekilde ve sistemsel olarak yapılacak olması nedeniyle; normal şartlarda www.paritem.com.tr üzerinden yapılabilen  “pozisyon kapatma tercihleri”nin değişimi ve banka internet şubesi üzerinden yapılabilen teminat yatırma işlemlerinin 27.03.2017 saat 17:00 -19:00 aralığında müşteriler tarafından yapılması kısıtlanacaktır.

   

  4)      27.03.2017 19:00 tarihinden sonra Tebliğ’in yayım tarihi itibariyle halen uygulanmakta olan şartlar aynen devam ettirilecektir.

   

  Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.

 6. 27/02 15:42 - SPK'nun 2522 Sayılı KAS İşlemlerine İlişkin Tebliğ Değişikliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamaları

  Sermaye Piyasası Kurulu 24.02.2017 tarihinde III-37.1.b sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in uygulanmasına ilişkin açıklamalar içeren 2522 Sayılı bir yazı yayınlamıştır.

  Müşterilerin teminat ve kaldıraç oranıyla ilgili kriterleri daha iyi anlamaları için aşağıdaki şekilde bir diyagram oluşturulmuştur:

   

  Detaylı bilgi için SPK'nun ilgili yazısını ve 10 Şubat 2017 tarihinde yayımladığı esas Tebliği ekte bulabilirsiniz.

  Saygılarımızla.     

  Dökümanı indirmek için tıklayın. pdf indir

 7. 13/02 11:31 - Kaldıraç ve Teminatlandırma Kriterlerinde Değişiklikler

  Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Piyasası (Forex) nezdinde kaldıraç ve teminatlandırma kriterlerinde değişiklikler Resmi Gazete'de ilan edilmiştir. İlgili değişikliklere dair ayrıntılı bilgi aşağıdaki şekilde tebliğ edilmiştir:

  Tebliğ Sayı : 29975

  Sermaye Piyasası Kurulundan:

  YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-37.1.b)

  MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’in 27 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(1) Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 10:1’i geçemez.

  (2) Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranları değiştirme ve varlık bazında kaldıraç oranı belirleme yetkisine sahiptir.

  (3)Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarı hesaba yatırılır.

  (4) İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde pozisyon açılamaz. İşlemlere başlandıktan sonra zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilir.

  (5) Birinci fıkrada belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanacak azami kaldıraç oranları aracı kurumlar ile müşteriler arasında imzalanacak çerçeve sözleşmede belirlenir. Söz konusu oranların daha sonra değiştirilebilmesi için müşterinin yazılı onayı alınır. Aracı kurumlar tarafından tevsik edilebilmesi şartıyla elektronik ortamdaki her türlü araç yoluyla müşteri onayı alınması mümkündür.”

  MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.

  “Kaldıraç oranının uygulanması

  GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce açılmış olan pozisyonlar için 27 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen kaldıraç oranı ve asgari başlangıç teminat tutarı için 14/1/2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.a) hükümleri uygulanmaya devam olunur.

  (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aracı kurumlar nezdinde bulunan açık pozisyonlarda uygulanan kaldıraç oranı en geç 45 gün içerisinde 27 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kaldıraç oranına uyumlu hale getirilir. Bu süre içinde uyum sağlayamayan pozisyonlar aracı kurum tarafından kapatılır.”

  MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 8. 20/02 16:44 - ABD Başkanlık Günü Tatili Hakkında

  Değerli Yatırımcılarımız,

  20.02.2017 tarihinde ABD’de Başkanlık resmi tatil günü sebebi ile sunmuş olduğumuz Emtia ürünlerinin işlem saatlerinde değişiklik olacaktır. İlgili günlerde işlem saatlerini gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. 20.02.2017 Pazartesi günü ABD’de bankalar kapalı olacağından, USD teminat transferleriniz sadece havale olarak gerçekleştirilebilecektir. EFT olarak gerçekleştireceğiniz USD transferleriniz 21.02.2017 Salı günü hesabınıza aktarılacaktır.

    20 Şubat 2017 21 Şubat 2017
    Kapanış Açılış
  Emtia Erken Kapanış (20:30) Normal Açılış (02:00)
 9. 18/01 15:33 - ABD Martin Luther King Tatili Hakkında

  Değerli Yatırımcılarımız,

  16.01.2017 tarihinde ABD’de Martin Luther King resmi tatil günü sebebi ile sunmuş olduğumuz FX ve Emtia ürünlerinin işlem saatlerinde değişiklik olacaktır. İlgili günlerde işlem saatlerini gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. 16.01.2017 Pazartesi günü ABD’de bankalar kapalı olacağından, USD teminat transferleriniz sadece havale olarak gerçekleştirilebilecektir. EFT olarak gerçekleştireceğiniz USD transferleriniz 17.01.2017 Salı günü hesabınıza aktarılacaktır.

    16 Ocak 2017 16 Ocak 2017 17 Ocak 2017 17 Ocak 2017
    Açılış Kapanış Açılış Kapanış
  Emtia Normal Açılış (02:00) Erken Kapanış (20:45) Geç Açılış (02:15) Normal Kapanış (01:00)
  FX Geç Açılış (01:15) Normal Kapanış (01:00) Normal Açılış (01:00) Normal Kapanış (01:00)
 10. 31/12 09:56 - ZORUNLU DUYURU

  Değerli Müşterimiz,

  Aşağıdaki açıklama SPK’nun Yatırım Hizmetleri tebliği ilgili hükümleri uyarınca zorunlu olarak yapılmaktadır:  

  SPK’nun; 01.01.2016 tarih,G-051 (299) sayılı izni ile Kaldıraçlı Alım Satım İşlemler ine aracılık etmekte olan Şirketimiz, bu faaliyet kapsamında dünya çapında kabul görmüş fiyat sağlayıcılardan 17 adet pariteye ilişkin fiyatları almakta ve paritem platformu vasıtası ile müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır.  

  Şirketimiz tarafından sunulan bu hizmette, tarafımızla imzalanmış olan KAS Çerçeve Sözleşmesi Madde 9 “Ücret, Komisyon ve Masrafların Tespit ve Ödeme Esasları” 6. bendi “Müşteri hesaplarından komisyon ücretleri teminat, pips değeri, spread ya da oransal (%) olarak alınabilir. Komisyon ücretinin nasıl olacağı müşteri ile Aracı Kurum arasında belirlenir. Müşteri pozisyonu açtığı anda spread olarak ya da komisyon olarak tahsil edilir. Komisyon ücreti alım ve satım işlemlerinin gerçekleştiği günün valörüyle tahakkuk ettirilir. Spread oranlarında ve komisyonlarda yapılan değişiklikler işlem platformundan takip edilebilmektedir.” hükümleri doğrultusunda  www.paritem.com.tr adresli kurumsal web sitemizde parite bazında dinamik olarak uygulanan maksimum spread oranlarımız duyurulmaktadır.  

  Parite bazında duyurulan dinamik spreadler, fiyat sağlayıcılardan alınan ham fiyatlar üzerine eklenen maliyetleri ifade eder ve işlem saatlerine veya konjonktürel durumlara göre farklılık gösterebilir. Fiyat sağlayıcılardan gelen tüm farklılıklar, işlem yapılan fiyatlara da yansıtılmaktadır. Müşterilerimize iletilen alış/satış fiyatları arasındaki farklar da mevcut spreadlerinden bu nedenle değişkenlik gösterecektir.

  Bilgi edinilmesini rica ederiz.

 11. 11/07 09:38 - KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDENİYLE DEĞİŞEN İŞLEM SAATLERİ HAKKINDA

  ABD'nin kış saati uygulamasına geçmesi ve Türkiye'de yaz saati uygulamasının yıl boyunca devam edecek olmasından dolayı piyasalar pazartesi 01:00'da açılıp cuma günü 01:00'da kapanacaktır. 

 12. 17/07 09:38 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Şirketimiz Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 7 Nisan 2016 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca, "Veri Sorumlusu" sıfatını taşımaktadır.

  Şirketimiz "Veri Sorumlusu" olarak Kişisel Verilerinizi "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"a uygun olarak ve aşağıda yer alan kapsamda kaydedip saklayacak ve güncelleyecektir.

   Kişisel Verileriniz ancak mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilir, devredilebilir, sınıflandırılabilir ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayılan şekillerde işlenebilir.

  Kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebebi ve işlenme amacı;

  Şirketimiz, sunmuş olduğu ürün ve hizmetler ile diğer mevzuat hükümlerine göre acente sıfatıyla sunabileceği ürün ve hizmetler de dahil olmak üzere her tür ürün ve hizmetleri sunabilmek amacıyla, bu ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan kimlik, adres ve sair kişisel verileri kaydeder, işler. Mevzuat, Sermaye Piyasası Kurumu ve diğer kamu otoriteleri tarafından zorunlu tutulan kişisel verileri saklar, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla raporlar.

  Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar;

  Şirketimiz, kişisel verileri yukarıda yer alan amaçlar ile mevzuat hükümlerine göre ilgili kişi ve kuruluşlara, Şirketimizın iştiraklerine ve aynı gupta bulunan finansal şirketlere, faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet aldığı, birlikte çalıştığı kuruluşlara aktarabilir.

  Kişisel verilerin hangi yöntemler ile toplanabileceği;

  Şirketimiz kişisel verileri, Genel Müdürlük, Şubeler, İnternet veya Çağrı Merkezi aracılığıyla sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda toplayabilir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre 07.10.2016 tarihinden başlamak üzere aşağıda yer alan haklara sahipsiniz. Bu yöndeki taleplerinizi Saray Mahallesi, Toya Sokak, No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirebilirsiniz.

  Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin

  a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) İşlenmişse bilgi talep etme,

  c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,

  f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 13. 16/05 09:38 - TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi Hakkında

  Aracı Kurumların kendi aralarında veya müşterileri ile aralarında ortaya çıkan Borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan tüm uyuşmazlıkların (özellikle Kas işlemleri ) Birlik bünyesindeki "Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti"nde değerlendirilerek çözüme kavuşturulması ile ilgili duyuruyu ekte bilgilerinize sunarız. Dokümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  http://www.anadoluyatirim.com.tr/medium/file/tspab-musteri-uyusmazliklari-hakem-heyeti-yonergesi-hakkinda_1589/download.aspx

 14. 09/05 16:54 - PARİTEM MOBİL VERSİYONU HAKKINDA

  Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için Paritem  uygulaması IOS8 ve daha üstü versiyonlar için  yeniden  yapılandırıldı. Tüm  müşterilerimizin Iphone ve Ipad için yeni versiyonu (versiyon : 2.1) App Store'dan yüklemesini rica ederiz.  Eski uygulama (Sürüm: 1.6.4)  19 Haziran 2016 saat 09:00'dan itibaren  sonlandırılacaktır.

 15. 20/12 09:38 - PARA YATIRMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

  Artık haftasonları ve Türkiye'nin tatil olduğu günlerde dahil olmak üzere 7 gün 24 saat boyunca Anadolubank vadesiz hesabınızdan Anadolubank'ın internet şubesini kullanarak Paritem hesabınıza havale ile para aktarabilirsiniz. Böylece önemli gelişmelerden önce pozisyonlarınızı marja değme riskine karşı koruma altına alabilirsiniz.

 16. 14/04 17:12 - DENEME HESAPLARI HAKKINDA

  Spk'nun III.37.1.a tebliğinin 27/C maddesi gereğince ; Kaldıraçlı işlemler için gerçek hesap açılışından önce , çalışma esasları TSPB tarafından belirlenen , gerçek zamanlı fiyatlar ile çalıştırılacak deneme hesabı açılması ,  bu hesabın asgari altı (6) iş günü süreyle çalıştırılması ve toplamda asgari elli (50) adet işlem yapılması zorunludur.

 17. 01/03 17:13 - İşlem Açılış Miktarları Hakkında

  Teminat bakiyesi 20.000 TRY'nin altında olan hesaplar için işlem açılış miktarları düşürülmüştür. Paritelerde 5.000, altında 5 ons ve gümüşte 250 ons işlem açılış miktarıyla işlem yapabilirsiniz. 

 18. 02/04 17:15 - YENİ TEBLİĞE GÖRE MARJİN HESAPLAMA

  ÖRNEK MARJİN HESAPLAMA (20.000 TRY ve Mauadili altındaki hesap bakiyeleri için):

  "Kullanılabilir Bakiye"nizin teminat döviz cinsi karşılığının, "Güncel Fiyat"a (pariteye) göre "Hedge Sonrası Pozisyonlar"ın teminat cinsi karşılığına oranı marjin oranınızı vermektedir. Minimum Marjin Kapasitenizin (Marjin Oranı) altına düştüğünüzde açık pozisyonlarınız seçmiş olduğunuz "Otomatik Pozisyon Kapama" seçeneklerinden biriyle kapatılacaktır. Açık pozisyonlarınız içerisinde işlem yaptığınız pariteye ve kaldıraça göre "Hedge Pozisyon"larınızın tamamı veya belli bir kısmı korunacaktır.

  Hesap bakiyenizin 5.000 USD ve eski kaldıraç oranınızın 1:100 olduğunu varsayalım. Bu durumda yeni açtığınız EURUSD,USDTRY,EURTRY ve XAUUSD pozisyonlarınız için 1:1 diğer pariteler için 1:2 pozisyon ağırlığı kullanacaksınız. Yeni durumdaki tanımlı marjınız ise %2 olacak olup pozisyon ağırlığına göre açabileceğiniz pozisyon miktarı değişecektir. Aşağıdaki gibi bir senaryoda marjınız şu şekilde hesaplanacaktır:    

  Hesap Bakiyesi: 5.000 USD

  Açık Pozisyon Toplam Kar/Zarar: -1.500 USD

  Pozisyon Açılış Miktarı Parite Miktar Güncel Fiyat

  Hedge Sonrası Pozisyon(Teminat Döviz Cinsi)

  Açık Pozisyon Kar/Zarar Pozisyon Ağırlığı
  Eski Pozisyon GBPUSD -20.000 1.4500

  20.000*1.4500*1=29.000 USD

   -3.000 USD

  1(1:100 kaldıraca göre)

  Yeni Pozisyon

  GBPUSD 20.000 1.4600

  20.000*1.46000.2=58.400 USD

  +1.500 USD

  2(1:50 kaldıraca göre)

   

  Marjin Kapasiteniz (Marjin Oranı) hesaplanırken, referans alınan "Kullanılabilir Bakiye"dir. Kar/Zararınız, Hesap Bakiyenizden düşülerek, Kullanılabilir Bakiye elde edilir. Açık pozisyon miktarınız yeni açtığınız 20.000 GBPUSD alış pozisyonu üzerinden değerlendirilecektir. Bu durumda eski açmış olduğunuz pozisyonun belli bir kısmını hedge etmiş olacaksınız.

  Kullanılabilir Bakiye     : 5,000 USD - 1.500 USD = 3.500 USD

  Aktif Marjin Kapasitesi : 3.500 USD / 58.400 USD = % 5.99

  Aktif marjınız tanımlı marj oranı olan %2 seviyesine geldiğinde ya açık olan pozisyonunuzu kapatmanız ya da ek teminat yatırmanız gerekmektedir.

   

  ÖRNEK MARJİN HESAPLAMA (20.000 TRY ve muadili üstündeki hesap bakiyeleri için):

  "Kullanılabilir Bakiye"nizin teminat döviz cinsi karşılığının, "Güncel Fiyat"a (pariteye) göre "Hedge Sonrası Pozisyonlar"ın teminat cinsi karşılığına oranı marjin oranınızı vermektedir. Minimum Marjin Kapasitenizin (Marjin Oranı) altına düştüğünüzde açık pozisyonlarınız seçmiş olduğunuz "Otomatik Pozisyon Kapama" seçeneklerinden biriyle kapatılacaktır. Açık pozisyonlarınız içerisinde işlem yaptığınız pariteye ve kaldıraça göre "Hedge Pozisyon"larınızın tamamı veya belli bir kısmı korunacaktır.

  Hesap bakiyenizin 10.000 USD ve eski kaldıraç oranınızın 1:100 olduğunu varsayalım. Bu durumda yeni açtığınız EURUSD,USDTRY,EURTRY ve XAUUSD pozisyonlarınız için 1:1 diğer pariteler için 1:2 pozisyon ağırlığı kullanacaksınız. Yeni durumdaki tanımlı marjınız ise yine %1 olacak olup pozisyon ağırlığına göre açabileceğiniz pozisyon miktarı değişecektir. Aşağıdaki gibi bir senaryoda marjınız şu şekilde hesaplanacaktır:   

  Hesap Bakiyesi: 10.000 USD

  Açık Pozisyon Toplam Kar/Zarar: -5.000 USD

   Pozisyon Açılış Tarihi

  Parite

  Miktar

  Güncel Fiyat

  Hedge Sonrası Pozisyon(Teminat Döviz Cinsi)

  Açık Pozisyon Kar/Zarar

  Pozisyon Ağırlığı

  Eski Pozisyon

  GBPUSD -20.000 1.4500

  20.000*1.4500*1=14.500 USD

   -6.000 USD

  1(1:100 kaldıraca göre)

  Yeni Pozisyon

  GBPUSD 20.000 1.4600

  20.000*1.46000.2=58.400 USD

  +3.000 USD

  2(1:50 kaldıraca göre)

  Yeni Pozisyon

  EURUSD -20.000 1.1050

  20.000*1.1050.1=22.100 USD

   -2.000 USD

  1(1:100 kaldıraca göre)

   

   

  Marjin Kapasiteniz (Marjin Oranı) hesaplanırken, referans alınan Kullanılabilir Bakiye'dir. Kar/Zararınız, Hesap Bakiyenizden düşülerek, Kullanılabilir Bakiye elde edilir. Açık pozisyon miktarınız yeni açtığınız 20.000 GBPUSD alış ve 20.000 EURUSD satış pozisyonu üzerinden değerlendirilecektir. Bu durumda eski açmış olduğunuz pozisyonun belli bir kısmını hedge etmiş olacaksınız.

  Kullanılabilir Bakiye : 10,000 USD - 5.000 USD = 5.000 USD

  Aktif Marjin Kapasitesi: 5.000 USD /( 58.400+22.100) USD = % 6.21

  Aktif marjınız tanımlı marj oranı olan %1 seviyesine geldiğinde ya açık olan pozisyonunuzu kapatmanız ya da ek teminat yatırmanız gerekmektedir.

 19. 20/01 17:13 - SPK Mevzuat Değişikliği Hakkında

  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan, 14.01.2016 Tarihinde resmi gazetede yayınlanan III-37.1.a sayılı tebliği uyarınca getirilen değişiklere dair detaylı bilgilere ekteki linklerden ulaşabilirsiniz.

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160114-6.htm

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160114-5.htm

 20. 12/03 09:20 - POZİSYON KAPATMA YÖNTEMLERİ HAKKINDA

  '' Değişen piyasa koşulları ve sizlerden gelen talepler doğrultusunda bir yeniliğe daha imza atıyoruz. Artık açmış olduğunuz pozisyonlar tanımlı olan marjin kapasitesinizin altına düştüğünde tamamı kapanmayacak. Almış olduğunuz hedge(korunma) pozisyonları hariç diğer pozisyonlar belirtmiş olduğumuz ve sizlerin seçeceği yöntem ile kapanacaktır.

   Pozisyon Kapatma Yöntemleri

   - En düşük karda olan

  - En yüksek karda olan

  - En düşük zararda olan

  - En yüksek zararda olan

  - En düşük miktarda olan

  - En yüksek miktarda olan

  - En eski tarihli olan

  - En yeni tarihli olan

  - Tüm pozisyonların kapatılması (Mevcut Yöntem)

   Yukarıda belirtilen Pozisyon Kapatma Yönetemlerinden  birini seçmeniz yeterli olacaktır.Pozisyon kapatma yöntemlerini Paritem platformundan istediğiniz anda değiştirilebilirsiniz.  ''

   Örnek:

  Hesap bakiyenizin 2,000 USD olduğunu varsayalım. EURUSD'de 1,2705 paritesinden 40,000 alış ve 1,2703 paritesinden 40,000 satış yaparak kendinizi hedge ettiniz. Ayrıca USDJPY paritesinde 80,000 satış 79,46 ve yine USDJPY paritesinde 60,000 satış  79,45 seviyesinden gerçekleştirerek yeni pozisyonlar aldınız. Margin kapasiteniz % 1,02 ile  tanımlı margin kapasiteniz olan % 1 seviyesine çok yaklaştı. Margin kapasiteniz % 1 'in altına düştüğü an açık pozisyonlarınızdan '' Hedge'' lemiş olduğunuz  EURUSD 40,000 alış  ve satış  pozisyonlarınız açık kalırken diğer USDJPY pozisyonlarınız seçmiş olduğunuz yöntemlerden biri ile kapanacaktır.

   - En düşük karda olan ;

  USDJPY paritesinde almış olduğunuz pozisyonlardan en düşük karda olan kapatılacaktır. Tanımlı marjınız tekrar % 1 seviyesinin üzerine çıkacaktır.

   - En yüksek karda olan

  USDJPY paritesinde almış olduğunuz pozisyonlardan en yüksek karda olan kapatılacaktır. Tanımlı marjınız tekrar % 1 seviyesinin üzerine çıkacaktır.

   - En düşük zararda olan;

  USDJPY paritesinde almış olduğunuz pozisyonlardan en düşük zararda olan kapatılacaktır. Tanımlı marjınız tekrar % 1 seviyesinin üzerine çıkacaktır.

   - En yüksek zararda olan

  USDJPY paritesinde almış olduğunuz pozisyonlardan en yüksek zararda olan kapatılacaktır. Tanımlı marjınız tekrar % 1 seviyesinin üzerine çıkacaktır.

   - En düşük miktarda olan;

  USDJPY paritesinde almış olduğunuz pozisyonlardan en düşük miktarda olan kapatılacaktır. Tanımlı marjınız tekrar % 1 seviyesinin üzerine çıkacaktır.

   - En yüksek miktarda olan;

  USDJPY paritesinde almış olduğunuz pozisyonlardan en yüksek miktarda olan kapatılacaktır. Tanımlı marjınız tekrar % 1 seviyesinin üzerine çıkacaktır.

   - En eski tarihli olan

  USDJPY paritesinde almış olduğunuz pozisyonlardan en eski tarihli olan kapatılacaktır. Tanımlı marjınız tekrar % 1 seviyesinin üzerine çıkacaktır.

   - En yeni tarihli olan

  USDJPY paritesinde almış olduğunuz pozisyonlardan en yeni tarihli olan kapatılacaktır. Tanımlı marjınız tekrar % 1 seviyesinin üzerine çıkacaktır.

   - Tüm pozisyonların kapatılması (Mevcut Yöntem)

  Mevcut yöntem devam edecek olup bütün pozisyonlar kapatılacaktır.

   Not:

   En düşük karda ve en düşük zararda pozisyon kapama yöntemi seçtiğinizde karda olan pozisyonunuz yoksa sistem en düşük zararda olan pozisyonunuzdan başlayarak kapama yapacaktır.